Datakvalitet

Værstasjonene er helautomatiske og måler hele døgnet. Data presentert på dette nettstedet, tar utgangspunkt i 10-minutts middelverdier. Fra hver stasjon skal vi motta 144 observasjoner hvert døgn. For et utvalg parametere tilbyr vi også data som døgn- og månedsverdier.

Hvorfor er stasjonen ute av drift?

Med mye elektronikk, trådløs og kablet kommunikasjon, kan det av og til gå galt. Vi kan i perioder miste kontakt med hele stasjonen. Årsaker til dette er ofte:

Temperatur og luftfuktighet

Sensoren for temperatur og luftfuktighet er plassert nederst i stasjonen i et beskyttende hus. Dette vil hindre direkte solstråling på sensorene. Noen stasjoner har også en innebygd vifte som sørger for ekstra luftsirkulasjon omkring disse sensorene.

Vanlige feil:

Nedbør

Nedbør måles i en liten innebygd skål som tipper en gang for en vannmengde tilsvarende 0,2mm. Antallet tippinger over en periode på 10 minutt telles opp, og minste mulige måling vil være 0,2mm. Måleprinsippet kalles "tipping bucket".

Vanlige feil:

Vind

Vindstyrke og vindretning måles med to uavhengige sensorer. Stasjonene måler vindstyrke fra 0,5m/s til 89m/s. Vindretning har en oppgitt nøyaktighet på ±3°.

Vanlige feil:

Lufttrykk

Lufttrykk måles i den delen av stasjonen som er plassert inne. Data leveres fra stasjonen i enheten hektopascal (hPa), og skal være korrigert til havets nivå (SLP). For å regne om dette, kan man anta at lufttrykket faller med en 1hPa for 8m stinging i høyden. For stasjonene i vårt område bør lufttrykket ligge mellom 930hPa og 1060hPa. Nøyaktighet på sensoren er oppgitt til ±1hPa.

Vanlige feil:

Solstråling og UV-stråling

De fleste stasjonene er utstyrt med sensorer for solstråling (globalstråling) og UV-stråling. Sensor for solstråling måler i spekteret fra 400 til 1100nm og gir data i enheten W/m². UV-sensoren måler i spekteret fra 280 til 360nm, og gir data som UV-indeks.

Vanlige feil: