Om Bergensværet

Mange av skolene i Bergen kommune er utstyrt med en værstasjon. Bergensværet presenterer målingene fra disse værstasjonene.

Bakgrunn

Bergen kommune har en omfattende satsing på realfagsutstyr til skolene gjennom programmet NORM (Nysjerrighet, Opplevelser, Refleksjon og Mestring). I denne utstyrspakken har noen av skolene fått en automatisk værstasjon. Målsetningen er at alle skal ha en værstasjon nær sin skole, og skal kunne forske på sitt eget vær og lokalklima. Stasjonen måler temperatur, nedbør, vind, lufttrykk, luftfuktighet, solstråling og UV-stråling.

Organisering

Bergen kommune står for montering og vedlikehold av stasjonene. Innsamling av data og drift og utvikling av dette nettstedet gjøres av Skolelaboratoriet i realfag i samarbeid med Geofysik institutt ved Universitetet i Bergen

Innsamling av data

Data fra stasjonene vil bli samlet og presentert på denne nettsiden. Vanligvis oppdateres siden med nye data hvert 10. minutt. Det er også mulig å søke i historiske data, og gjøre enkle sammenligninger mellom stasjoner.

Undervisning

Du finner en egen side om undervisning her.

Bruksområder

Geofysisk institutt (UiB) har tatt i bruk data fra stasjonene i noen forskningsprosjekter. Denne typen data gir økt kunnskap om lokale værforhold, og kan benyttes bl.a. til å verifisere modellværvarsler.